IJsschaatsclub De Schaverdijn Hasselt

-

Ben je op zoek naar een uitdagende sport? Hou je van snelheid en adrenaline?

Trainingen op niveau, stages, kampen, wedstrijden,...

Bij YDS Hasselt vind je het allemaal.

Ben je benieuwd?

Contacteer ons dan snel voor je 2 gratis proeflessen via youth.yds.hasselt@gmail.com (inschrijven op voorhand verplicht)

 

TRAININGEN

 
  Van: Tot:    
maandag 16u   17u30   Development (niveautraining)      
woensdag 19u15 20u30  Clubtraining JTT + Comp. 1 (niveautraininng)  
donderdag 19u15 20u30     Clubtraining JTT, comp., rec. & beginners  
zaterdag 12u30 13u45

Buitenbaan: clubtraining instap comp. & rec.

Binnenbaan: learn to shorttrack (samenwerking met Sport Vlaanderen Hasselt)

 
zondag 17u30 18u45 Clubtraining JTT + comp. 1  
         

 

↖ Club

Aanspreekpersoon Integriteit (API)

Aanspreekpunten integriteit:
AN Cox

Club API aanwezig op trainingen

api2.yds.hasselt@gmail.com  
Tine Petre API (niet aanwezig)
 
api.yds.hasselt@gmail.com  
Anne Dockx VLSU-API
 
api@vlsu.be  

↖ Club

Trainers

 
        Coaches:
maandag       Pieter Gysel
woensdag       Pieter Gysel - Lieselot Noiron 
donderdag       Pieter Gysel - Lieselot Noiron - Dany Vanmuysen - Clas Lau - Mirthe Michielsen
zaterdag       Giel Berx- Dany Vanmuysen - Mirthe Michielsen - Yarno Ketelslegers
zondag       Pieter Gysel - Lieselot Noiron - Clas Lau 
         

↖ Club

Bestuur

Bob Petré voorzitter secretary.yds.hasselt@gmail.com
Caro Rayen secretaris + jeugdbegeleider youth.yds.hasselt@gmail.com
Stijn Michielse  Penningmeester treasurer.yds.hasselt@gmail.com
     
Maatschappelijke zetel:
Zavelvennestraat 164 , 3500 Hasselt

↖ Club

Clubreglement

Clubreglement YDS Hasselt (vanaf seizoen 2023-2024)

1. * Wedstrijdschaatsers zijn ten laatste een half uur voor aanvang van de training aanwezig en

       komen opgewarmd het ijs op. De opwarming naast het ijs gebeurt zelfstandig.

      (Hierbij draag je sportschoenen, geen slippers/ crocs, ...)                    

     * Recreanten zijn ten laatste 15min. voor aanvang van de training aanwezig.

2.  Enkel JTT schaatsers mogen gebruikmaken van de off-ice zone van Sport Vlaanderen om op te warmen. Alle andere schaatsers warmen buiten deze zone op. Wie deze zone toch gebruikt zonder toestemming, kan een bedrag aangerekend krijgen door Sport Vlaanderen.

3.  De trainingen beginnen stipt op tijd. Schaatsers staan op het ijs wanneer de training start. Wie te laat op het ijs staat, krijgt een straf na de training. Deze kan zowel door de coach als door het dagelijks bestuur opgelegd worden.

4.  Wie 3x te laat op het ijs komt, wordt vanaf de vierde keer niet meer toegelaten op de desbetreffende training.

5.  Schaatsers vanaf de competitiegroepen melden ten laatste 3 uur voor aanvang van de training af via de YDS-whatsapp groep indien ze niet aanwezig kunnen zijn op een training. Wie het nalaat om tijdig af te melden, wordt aangevinkt als niet aanwezig.

6.    Wedstrijdschaatsers worden geacht op iedere training aanwezig te zijn, wat concreet wil zeggen:

· Schaatsers dienen 2x per week aanwezig te zijn op de clubtrainingen.

(Met uitzondering van JTT schaatsers die een individueel programma volgen)

· Wie meer dan 5x per seizoen afwezig is op de clubtrainingen zonder geldige reden, wordt naar de recreantengroep/trainingen verplaatst en kan niet meer deelnemen aan wedstrijden.

(Geldige redenen: wedstrijden, stages, ziekte of blessure, examens, overlijden van dierbare, schooluitstappen, communie/lentefeest, bruiloft, doop, jubileum, verjaardag van de schaatser)

· Vanaf 5x afmelden door ziekte of blessure wordt er steeds een doktersattest gevraagd.

7.     Er wordt NIET geschaatst zolang:

* de matten niet correct opgesteld staan

* de karren niet op de juiste plaats staan

8.  Elke schaatser helpt bij het plaatsen en ruimen van de matten/blokken en andere trainingsmaterialen.

9.  Beschermende kledij:

o    Een veiligheidsbril, handschoenen, een helm en kniebescherming zijn verplicht vanaf de beginners + recreanten groep.

o    Een snijvaste nekbeschermer, snijvaste handschoenen, scheenbeschermers, kniebescherming en een veiligheidsbril zijn verplicht vanaf competitie groep 3.

o    Een (semi) snijvast onderpak, snijvaste nekbeschermer, snijvaste handschoenen, scheenbeschermers, kniebescherming en een veiligheidsbril zijn verplicht vanaf competitie groep 2.

o    Een volledig snijvast onderpak, snijvaste nekbeschermer, snijvaste handschoenen, scheenbeschermers, kniebescherming en een veiligheidsbril zijn verplicht voor schaatsers uit competitie groep 1 + het JTT.

10.  Het is niet toegestaan het ijs te betreden zolang de ijsmachine op het ijs aanwezig is.
 

11.  Elke schaatser voorziet in zijn/haar eigen (bij voorkeur met water) gevulde drinkbus voor tijdens de training. Let op! Geen aluminium drinkflessen en geen witte of doorschijnende dopjes.
 

12.  Kleedkamer Afspraken:

  •  Voor en na de trainingen op woensdag, donderdag en zondag:

Schaatsers vanaf 12 jaar maken zich zelfstandig klaar en binden ook de eigen veters. Wie hulp nodig heeft, kan deze vragen aan de aanwezige (YDS)begeleiding.

Schaatsers onder de 12 jaar die zich niet zelfstandig kunnen aankleden, zorgen dat ze reeds volledig gekleed naar de training komen. De aanwezige begeleiding zal helpen met het binden van de veters voor de -12 jarigen.

Ouders/broers/zussen/familie en vrienden zijn niet toegelaten in de kleedkamers. 

  •  Voor en na de training op zaterdag:

Er is een kleine kleedruimte beschikbaar voor schaatsers die zich wensen apart om te kleden. In deze ruimte zijn geen ouders/broers/zussen/familie en vrienden toegelaten.

In de grotere kleedkamer (aan de prikborden) is telkens 1 ouder per schaatser (-12 jaar) toegelaten om te helpen. 

Schaatsers vanaf 12 jaar maken zich zelfstandig klaar, ongeacht in welke groep ze zitten.
 

13.  Er is geen publiek toegelaten naast de ijsbaan tijdens de trainingen. Ouders/familie/vrienden/… kunnen de trainingen volgen vanop de staantribune in de ijshal of vanuit de sportbar.
 

14.  Schaatsers komen steeds met gecontroleerde en scherpe messen het ijs op. 

(= Onscherpe messen zijn een gevaar voor de schaatser zelf en andere schaatsers)
 

15.  De verdeling van de baan tussen de verschillende groepen wordt stipt opgevolgd.

 

16.  Niemand verlaat het ijs tijdens de training zonder toestemming van de trainer.
 

17.  Schaatsers op de binnenbaan steken nooit de baan over zonder toestemming van de trainer.

 

18.  Wedstrijdschaatsers dienen na de training op een correcte manier te stretchen.

 

19.  Schaatsers dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van hun schaatsen. Onscherpe messen, beschadigingen worden meteen gemeld.    

o    Wedstrijdschaatsers dienen zelf te beschikken over een slijptoestel en staan zelf in voor het onderhoud van hun (club)messen.      

o    De clubmessen van recreanten en beginners worden geslepen door een verantwoordelijke van de club. Vanaf seizoen 2023-2024 dient er een bedrag van €5 cash betaald te worden voor iedere slijpbeurt.
 

20.  Het gehuurde materiaal moet in de oorspronkelijke staat worden terugbezorgd aan de club op het einde van het seizoen of op eenvoudige vraag van een trainer of bestuurslid. Beschadigingen aan messen en/of schoenen dienen vergoed te worden door de schaatser of diens verantwoordelijken. Deze kosten worden gefactureerd via mail.
 

21.  Leden en diens verantwoordelijken gedragen zich ten allen tijde sportief en respectvol en dienen zich in alle omstandigheden te gedragen op een wijze die de club geen nadeel kan berokkenen. Ouders/verantwoordelijken en/of schaatsers die zich ongepast gedragen t.o.v. andere leden, trainers en/of bestuursleden, kunnen de toegang ten allen tijde ontzegd worden.

22.  Lidgeld: het lidmaatschap is pas voldaan na het doorgeven van de formaliteiten + betaling van het lidgeld en de verzekering. Er is geen terugbetaling van het lidgeld mogelijk indien een lid doorheen het seizoen stopt, wanneer een lid geschorst wordt of wanneer een lidmaatschap beëindigd wordt wegens dwingende redenen.
 

23.  Een lidmaatschap omvat 1 of 2 clubtrainingen per week, afhankelijk van de groep waarin een lid zich bevindt. Het is niet mogelijk het ijs te betreden indien het lidgeld en/of verzekering niet is voldaan.

 

24. Vanaf seizoen 2023-2024 dient ieder lid zich te engageren om 10 snoepzakjes te verkopen in de periode dat er een snoepverkoop georganiseerd wordt ten voordele van de clubwerking.
 

25.  Stages/kampen/droogtrainingen/VLSU development trainingen en zomerijs worden apart gefactureerd.
 

26.  Binnen de club zijn er 2 api's (aanspreekpunt integriteit) Leden kunnen bij deze personen steeds terecht in geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag.
De api is een neutraal persoon die discreet en onafhankelijk handelt.
 

27.  De contactgegevens van onze api's kan je terugvinden op onze website en op onze prikborden.
 

28.  Schaatsers stellen zich op een beleefde en meewerkende manier op t.o.v. de coach, diens vervanger, jeugdbegeleider en/of bestuursleden.

 

29.  Pestgedrag of ander ongehoord gedrag (schelden, uitlachen, fysiek of verbaal geweld, verstoren van de training, niet uitvoeren van opdrachten, ...) worden niet getolereerd en worden aangepakt via onderstaande stappen:

(Onderstaande stappen kunnen zowel door coaches/jeugdbegeleider als bestuursleden opgelegd/uitgevoerd  worden.)

·         Stap 1 => waarschuwing

·         Stap 2 => bij herhaling;10 minuten uit de training/stage of kamp

·         Stap 3 => bij herhaling tijdens dezelfde training/activiteit; verlaten van de training/activiteit

·         Stap 4 =>  bij herhaling op 1 of meerdere volgende trainingen/activiteiten; meteen verlaten van

                           de training.

·         Stap 5 => bij een nieuwe herhaling na stap 4; schorsing van de eerstvolgende training of

                           verlaten van de betreffende stage of kamp.

·         Stap 6 => gesprek schaatser (in geval van minderjarige; diens verantwoordelijken) + opleggen

                           gedragscontract

·         Stap 7 => bij een nieuwe herhaling na stap 6: schorsing gedurende dertig kalenderdagen

·         Stap 8 => bij geen verandering of herhaling van ongewenst gedrag na schorsing van 30

                           kalenderdagen: stopzetting lidmaatschap
 

30.  Niet-leden hebben niet het recht de kleedkamers, gangen, ijshal, tribunes,… te betreden zonder voorafgaande toelating van het bestuur tijdens clubactiviteiten.
 

31.  Schorsing door de raad van bestuur kan men oplopen bij verwaarlozing van bovenvermelde punten. Een schorsing wordt gecommuniceerd per mail door een bestuurslid.
 

32.  Buiten de bovenvermelde punten is ook het reglement van Sport Vlaanderen van toepassing. (niet roken op de schaatsbaan, niet op de matten spelen, respect voor het personeel van Sport Vlaanderen, de hal en het materiaal, geen honden toegelaten in de ijshal,  …)
 

33.  Een lidmaatschap kan eenzijdig beëindigd worden via meerderheid van stemmen door de raad van bestuur.
 

34.  Een minderjarig lid kan geschorst worden of een lidmaatschap kan beëindigd worden wanneer diens ouder(s)/voogd of andere verantwoordelijke zich op een zodanige manier opstelt dat de algemene clubwerking in het gedrang komt of wanneer dit gedrag de clubwerking schade berokkent. Een schorsing en/of stopzetting van een lidmaatschap kan eenzijdig beslist worden met een gewone meerderheid van stemmen door de raad van bestuur.
 

35.  Wedstrijdgroepen en wedstrijden

Trainingen doorheen het seizoen zijn opbouwend. (Wedstrijd) schaatsers worden verwacht zo vaak mogelijk aanwezig te zijn. (zie punt 5 en 6)
 Binnen YDS kan je op wedstrijd zodra je in een competitie groep zit.
 De trainers bepalen in samenspraak met de dagdagelijkse werking of een schaatser al dan niet kan deelnemen aan een desbetreffende wedstrijd.
 Er worden wedstrijden georganiseerd zowel op niveau als op leeftijd.
 Afhankelijk van je leeftijd, maturiteit en/of skating skills kan je al dan niet deelnemen aan bepaalde wedstrijden. Schaatsers kunnen doorheen een seizoen doorgroeien naar wedstrijden waar ze aan de start van het seizoen nog niet voor in aanmerking komen.

o    wedstrijd op niveau: deze wedstrijden worden georganiseerd met verschillende leeftijden door elkaar. (DEF en ABC en S) De ritten in deze wedstrijden worden ingedeeld volgens niveau/gereden tijden. 

o    wedstrijd op leeftijd: deze wedstrijden worden georganiseerd volgens de categorie waarin een schaatser zich bevindt. Er is een bepaald niveau (volgens leeftijd) + maturiteit nodig om aan deze wedstrijden te kunnen deelnemen.

o    wedstrijd op niveau EN op leeftijd: deze wedstrijden worden georganiseerd volgens de categorie waarin een schaatser zich bevindt EN schaatsers moeten voldoen aan een opgelegde tijdslimiet.

o    wedstrijd op uitnodiging: voor deze wedstrijden worden schaatsers uitgenodigd op basis van gereden tijden/ prestaties.

36.  Wedstrijdschaatsers dienen aan minstens 3 wedstrijden per seizoen deel te nemen én dienen het vooropgesteld wedstrijdprogramma van de club/coach te volgen.
(Coaches & dagelijks bestuur overleggen op regelmatige basis en sturen dit gedurende het hele seizoen bij) Het is niet mogelijk om op eigen initiatief wedstrijden uit te zoeken. Een schaatser wordt altijd ingeschreven voor een wedstrijd via het clubsecretariaat.

 

37.  Iedere schaatser vanaf junior D dient in een competitie trainingsgroep te zitten om aan wedstrijden te mogen deelnemen.
EF schaatsers die schaats technisch nog niet het niveau behalen of qua maturiteit nog niet kunnen meedraaien op de competitie trainingen kunnen door de coach in samenspraak met het dagelijks bestuur toch toegelaten worden als competitie schaatser indien:

o    de jonge schaatser het schaats technisch niveau heeft dat verwacht wordt van een EF schaatser

o    zowel schaatser als ouders/ voogd/ verantwoordelijken het engagement willen/kunnen aangaan dat verwacht wordt van wedstrijdschaatsers.

38.  JTT schaatsers dienen zich naast het huishoudelijk clubreglement ook te houden aan het specifieke JTT contract.

39.  Vragen/communicatie en andere gericht aan coaches/jeugdbegeleider en/of bestuursleden verlopen in de eerste plaats via mail of de specifieke whatsappgroep van de club. Enkel bij hoogdringendheid kunnen deze personen gecontacteerd worden via hun privé kanalen.

40.  Een lidmaatschap bij YDS Hasselt houdt automatisch een akkoord in van alle bovenvermelde punten voor zowel leden als diens (in geval van een minderjarig lid) ouders, voogd of verantwoordelijken.

↖ Club

Lidgelden

INSCHRIJVINGSGELD seizoen 2022-2023

  LIDGELD

 -1 clubtraining per week (beginners binnenbaan) €360

- 2 clubtrainingen per week (competitieven, recreanten + beginners) €650

- 3 clubtrainingen per week (JTT + competitieven) €750

Schaatsers van andere clubs (die reeds lid zijn van VLSU)  betalen 14 € per training. (deelnemen kan enkel na overleg met de cluborganisatie)

Verzekering:
Verplichte verzekering via VLSU: De aansluiting bij de VLSU en de daarbij horende verplichte verzekering bedraagt € 35,00 per kalender jaar voor wedstrijd schaatsers en € 15,00 voor junior EF schaatsers en recreanten

 

↖ Club

Verhuur materialen

Schaatsers schaatsen en schoenen huren  aan:

=> €145/seizoen voor een volledige set

Deze bijdrage dient te worden betaald voor de start van het nieuwe seizoen of wanneer een schaatser doorheen het seizoen instapt.

Vanaf de competitiegroep dienen schaatsers hun messen zelf te slijpen.

Voor recreanten en beginners wordt er per slijpbeurt een forfait gevraagd van €7

 

Kalender

Contact

IJSSCHAATSCLUB "DE SCHAVERDIJN" SHORTTRACK v.z.w.

 

Website: www.ydshasselt.be
Mail: youth.yds.hasselt@gmail.com
Ondernemingsnummer: 462.742.557  
Adres: Zavelvennestraat 164, 3500 Hasselt
     
IBAN: BE02 0682 4833 1040  
     
     

 

Powered by CouchCMS