IJsschaatsclub De Schaverdijn Hasselt

-

Ben je op zoek naar een uitdagende sport? Hou je van snelheid en adrenaline?

Trainingen op niveau, stages, kampen, wedstrijden,...

Bij YDS Hasselt vind je het allemaal.

Ben je benieuwd?

Contacteer ons dan snel voor je 3 gratis proeflessen via youth.yds.hasselt@gmail.com (inschrijven op voorhand verplicht)

 

TRAININGEN

 
  Van: Tot:    
maandag 16u   17u30   Development VLSU/ KBSF          
dinsdag 16u   17u30   Development VLSU/ KBSF  
woensdag 19u15   20u30   Clubtraining jongtalenten Team + Development + Competitie 1  
donderdag 11u45   13u   Clubtraining Jongtalenten Team  
donderdag 19u   20u30   Clubtraining competitie 2 + Mix  
zaterdag 12u30   13u45   Clubtraining Mix + beginners  
zondag 17u30   18u45   Clubtraining Competitie 1 + 2  

 

↖ Club

Aanspreekpersoon Integriteit (API)

Elke sportclub heeft wel eens te maken met ontevredenheid bij trainers, ouders, sporters, bestuurders.
Vaak volstaat een goed gesprek om problemen of misverstanden op te lossen en de samenwerking
weer op goede rails te krijgen. Bij een vraag, klacht, vaststelling of onthulling van grensoverschrijdend
gedrag kan je in vertrouwen terecht bij onze club API 's.
Indien zij niet kunnen helpen, staat ook de VLSU ter beschikking om te luisteren.

 

AN Cox

Club API aanwezig op trainingen

api2.yds.hasselt@gmail.com  
Tine Petre API (niet aanwezig)
 
api.yds.hasselt@gmail.com  
Marij Timmerman VLSU-API
 
marij.timmerman@vlsu.be  

↖ Club

Trainers

 
        Coaches:
maandag       Senioren nationaal team (supervisie: Steven Peeters)
dinsdag       Steven Peeters
woensdag       Lieselot Noiron - Stijn Turcksin
donderdag 11u45     Senioren nationaal team (supervisie: Steven Peeters)
donderdag 19u     Tineke Den Dulk - Giel Berx - Dany Vanmuysen - Werner Van Engeland
zaterdag       Tineke Den Dulk - Giel Berx- Dany Vanmuysen - Werner Van Engeland 
zondag       Lieselot Noiron - Stijn Turcksin

↖ Club

Bestuur

Bob Petré voorzitter secretary.yds.hasselt@gmail.com
Caro Rayen secretaris + jeugdbegeleider youth.yds.hasselt@gmail.com
Elke Toelen Secretaris ad interim compsec.yds.hasselt@gmail.com
Stijn Michielsen Penningmeester treasurer.yds.hasselt@gmail.com
   

 

 
Maatschappelijke zetel:
Zavelvennestraat 164 , 3500 Hasselt

↖ Club

Clubreglement

Clubreglement YDS Hasselt (vanaf seizoen 2022-2023)

 

1.Schaatsers zijn een half uur voor aanvang van de training aanwezig en komen opgewarmd het ijs op. De opwarming naast het ijs gebeurt zelfstandig.

2.De trainingen beginnen stipt op tijd. Schaatsers staan op het ijs wanneer de training start.

3.Wie herhaaldelijk te laat komt, wordt niet meer toegelaten op de desbetreffende training.

4.Schaatsers vanaf de competitiegroepen melden tijdig af bij de jeugdbegeleider indien ze niet aanwezig kunnen zijn op een training. Dit kan via mail of via SMS.

5.Er wordt NIET geschaatst zolang:

-de matten niet correct opgesteld staan

-de karren niet op de juiste plaats staan

6.Elke schaatser helpt bij het plaatsen en ruimen van de matten/blokken en andere trainingsmaterialen.

7.Beschermende kledij:

-Iedere schaatser draagt verplicht aansluitende kleding (geen ontblote lichaamsdelen zoals buik/rug, polsen of enkels), een helm, veiligheidsbril, handschoenen en kniebescherming.

-Vanaf competitiegroep 2 is ook het dragen van snijvaste handschoenen, een snijvaste nekbeschermer en enkelbescherming eveneens verplicht.

-Vanaf competitiegroep 1 is ook een semi-snijvast onderpak verplicht.

-Vanaf de development groep is ook een snijvast onderpak verplicht.

8.Het is niet toegestaan het ijs te betreden zolang het ijsmachine op het ijs aanwezig is.

9.Elke schaatser voorziet in zijn/haar eigen gevulde drinkbus voor tijdens de training. Let op! Geen aluminium drinkflessen en geen witte of doorschijnende dopjes.

10.De leden voeren tijdens de trainingen de opdrachten en taken van de trainer of zijn vervanger uit. Schaatsers die herhaaldelijk oefeningen niet willen uitvoeren of de trainingen verstoren, kunnen uit de training gezet worden en/of toegang tot volgende trainingen kan ontzegd worden.

11.De verdeling van de baan tussen de verschillende groepen wordt stipt opgevolgd.

12.Niemand verlaat het ijs tijdens de training zonder toestemming van de trainer.

13.Schaatsers op de binnenbaan steken NOOIT de baan over zonder toestemming van de trainer.

14.Schaatsers dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van hun schaatsen. Onscherpe messen, beschadigingen worden meteen gemeld.

15.Vanaf competitiegroep 1 dienen schaatsers zelf hun messen te slijpen. Slijpen kan in deze groep met het clubtoestel: bij voorkeur na de training. In samenspraak kan dit ook op een ander moment ingepland worden.

16.Vanaf de development groep hebben schaatsers een eigen slijptoestel, eigen schoenen en messen.

17.Het gehuurde materiaal moet in de oorspronkelijke staat worden terugbezorgd aan de club op het einde van het seizoen of op eenvoudige vraag van een trainer of bestuurslid.

18.Leden en diens ouders gedragen zich ten alle tijden sportief en respectvol en dienen zich in alle omstandigheden te gedragen op een wijze die de club geen nadeel kan berokkenen.

19.Lidgeld: het lidmaatschap is pas voldaan na het invullen van de formaliteiten + betaling van het lidgeld en de verzekering

20.Een lidmaatschap omvat 2 clubtrainingen per week, behalve de beginnende schaatsers die 1 training per week aangeboden krijgen.

21.Stages/kampen/droogtrainingen/VLSU development trainingen en zomerijs worden apart gefactureerd.

22.Pestgedrag wordt NIET getolereerd en wordt aangepakt in 4 stappen:

-Stap  1 => waarschuwing

-Stap 2 => schorsing huidige + eerstvolgende training

-Stap 3 => schorsing gedurende meerdere trainingen

-Stap 4 => stopzetting lidmaatschap

23.Binnen de club zijn er 2 api's (aanspreekpunt integriteit) Leden kunnen bij deze personen steeds terecht in geval van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De api is een neutraal persoon die discreet en onafhankelijk handelt.

24.De contactgegevens van onze api's kan je terugvinden op ons prikbord in de ijshal en op onze website.

25.Niet-leden hebben niet het recht de lokalen en/of terreinen te betreden zonder voorafgaande toelating van het bestuur.

26.Schorsing door de raad van bestuur kan men oplopen bij verwaarlozing van bovenvermelde punten. De trainer en/of bestuurslid brengt betrokkene schriftelijk op de hoogte van de vastgestelde onregelmatigheden. Bij iedere schorsing wordt de kans gegeven zichzelf te verdedigen op een behoorlijke manier.

27.Buiten de bovenvermelde punten is ook het reglement van Sport Vlaanderen van toepassing. (niet roken op de schaatsbaan, niet op de matten spelen, …)

↖ Club

Lidgelden

INSCHRIJVINGSGELD seizoen 2022-2023

  LIDGELD

 -1 clubtraining per week (beginners) €250

- 2 clubtrainingen per week €470

Schaatsers van andere clubs (die reeds lid zijn van VLSU)  betalen 10 € per training. (deelnemen kan enkel na overleg met de cluborganisatie)

Verzekering:
Verzekering Arena/Aansluiting bij de VLSU: De aansluiting bij de VLSU en de daarbij horende verplichte verzekering via Arena bedraagt € 35,00 per kalender jaar voor wedstrijd schaatsers en € 15,00 voor recreanten.

 

↖ Club

Verhuur materialen

Schaatsers tot en met de competitie 1 groep kunnen schaatsen en schoenen huren  aan €95/seizoen.

Deze bijdrage wordt betaald voor de start van het nieuwe seizoen.

Vanaf de Development groep dienen schaatsers te beschikken over eigen schoenen en messen.

 

Kalender

Contact

IJSSCHAATSCLUB "DE SCHAVERDIJN" SHORTTRACK v.z.w.

 

Website: www.ydshasselt.be
Mail: youth.yds.hasselt@gmail.com
Ondernemingsnummer: 462.742.557  
Adres: Zavelvennestraat 164, 3500 Hasselt
     
IBAN: BE02 0682 4833 1040  
     
     

 

Powered by CouchCMS