IJsschaatsclub De Schaverdijn Hasselt


STEEDS WELKOM 

meisjes, jongens, kerels en meiden, maar ook vrouwen en mannen
die op zoek zijn naar een ontspanning, een training of een competitiesport
waarbij evenwicht, kracht, coördinatie en techniek op de proef gesteld worden.
 

Kick je op snelheid, ga je graag "hert" ... kom naar de schaatsbaan !


Snelschaatsen (Shorttrack) 

3 gratis trainingen

Schaatsen en schoenen van de club
(30 min. voor aanvang aanwezig om te passen)

Breng mee:  lange broek, fietshelm, kniebescherming en handschoenen

TRAININGEN

 
Standaard trainingsritme
  Van: Tot:
Woensdag 19:15 uur 20:30 uur
Donderdag (R.T.) 19:00 uur 20:30 uur
Zaterdag 12:30 uur 13:45 uur
Zondag (selectie) 17:30 uur 18:45 uur

Voor meer info, kom gerust eens langs tijdens een van onze trainingen of neem contact met ons op.

↖ Club

Aanspreekpersoon Integriteit (API)

Elke sportclub heeft wel eens te maken met ontevredenheid bij trainers, ouders, sporters, bestuurders.
Vaak volstaat een goed gesprek om problemen of misverstanden op te lossen en de samenwerking
weer op goede rails te krijgen. Bij een vraag, klacht, vaststelling of onthulling van grensoverschrijdend
gedrag kan je in vertrouwen terecht bij onze club API 's.
Indien zij niet kunnen helpen, staat ook de VLSU ter beschikking om te luisteren.

 

Elke Toelen

Club API aanwezig op trainingen
Moeder van schaatser
Inspecteur van politie

elketoelen@hotmail.com  0496/316460 
Tine Petre API (niet aanwezig)
Zus van schaatser Ward Petre
Kinesitherapeute
tine.petre@gmail.com  
Marij Timmerman VLSU-API
BSC Shorttrack Brugge
marij.timmerman@vlsu.be  

↖ Club

Trainers

Jan Celis Gevorderde schaatsers  Coach 
Dany Vanmuysen Jong-talenten Trainer
Giel Bercx Jong-talenten Trainer

↖ Club

Bestuur

Jan Celis Ere-voorzitter en Coach coach.yds.hasselt@gmail.com
Geert Schepers Voorzitter en secretariaat secretary.yds.hasselt@gmail.com
Bob Pétré Wedstrijdsecretaris compsec.yds.hasselt@gmail.com
Stijn Michielsen Penningmeester treasurer.yds.hasselt@gmail.com
Caro Rayen Jeugdbegeleider youth.yds.hasselt@gmail.com

 

Correspondentie-adres vzw:
Geert Schepers, Grootveldstraat 2b, 3471 Hoeleden
 
Maatschappelijke zetel:
Zavelvennestraat 164 , 3500 Hasselt

↖ Club

Clubreglement

 1. De lokalen en ruimtes die door de clubleden gebruikt worden moeten proper en in een goede staat gehouden worden.
 2. Het lidgeld wordt bij de aanvang van het seizoen betaald, of in termijnen indien afgesproken met de voorzitter. Het inschrijvingsformulier en een pasfoto worden eveneens binnengebracht.
  Dit alles vóór 15 oktober. Nieuwe leden vervullen deze formaliteiten na 3 proefbeurten.
 3. De trainingen beginnen stipt op tijd. Men is 15 minuten voor de aanvang van de training aanwezig.
 4. De leden voeren tijdens de trainingen de opdrachten en taken van de trainer of zijn vervanger uit.
 5. De verdeling van de baan tussen de diverse groepen ( beginnelingen, gevorderden ...) wordt stipt opgevolgd.
 6. Het dragen van helm, kniebeschermers, handschoenen en scheenbeschermers is verplicht.
 7. Niemand verlaat het ijs tijdens de training zonder hiertoe de toestemming van de trainer of zijn vervanger te hebben verkregen.
 8. De schaatsers moeten hun schaatsen regelmatig slijpen en onderhouden. Slijpen kan alleen na de training.
 9. Voor en na de training worden gezamenlijk de matrassen gezet en opgeborgen, zonder deze te beschadigen. Hetzelfde geldt voor het uitzetten van de baan met de rubberblokken.
 10. De leden dienen zich in alle omstandigheden te gedragen op een wijze die de club geen nadeel kan berokkenen.
 11. De leden gedragen zich tegenover elkaar en naar de trainers sportief en respectvol.
 12. Het gehuurde materiaal moet in oorspronkelijke staat terugbezorgd worden aan de club bij stopzetting van de training of indien dit anders is afgesproken met de trainer volgens de gemaakte afspraak.
 13. Niet aangesloten personen hebben niet het recht de lokalen, eigen aan de club, te betreden zonder voorafgaande toelating van de bestuursleden.
 14. Schorsing door de raad van bestuur kan men oplopen bij verwaarlozing van bovenvermelde punten. De trainer of een bestuurslid brengt het bestuur schriftelijk op de hoogte van de vastgestelde onregelmatigheden.
 15. Bij iedere schorsing wordt de kans gegeven zichzelf te verdedigen op een behoorlijke manier.
 16. Buiten de bovenvermelde punten is ook het Bloso-reglement van de ijshal van toepassing (niet roken op de schaatsbaan, niet op de boarding zitten, enz...).

↖ Club

Lidgelden

Bijdrage aan de club

(voor deelname aan de trainingen op woensdag en zaterdag):

INSCHRIJVINGSGELD 2017 -2018    

  LIDGELD

 - € 195 lidgeld + € 10 inschrijving Bond (+ € 25 wedstrijd licentie)
 - € 180,00 voor het 2e lid van een gezin
 - € 165,00 voor het 3e lid van een gezin
 - € 140,00 voor het 4e lid van een gezin
 - gratis voor de overige leden van een gezin

Leden die slechts heel sporadisch deelnemen aan trainingen of leden die instromen in Jan.- April
€ 75 lidgeld + € 10 inschrijving Bond  (+ € 6 per training).

Schaatsers van andere clubs (die reeds lid zijn van KBSF)  betalen 6 € per training.
Afrekening bij Kerstmis en op het einde van het seizoen.

Verzekering:
Verzekering Arena/Aansluiting bij de VLSU: De aansluiting bij de VLSU en de daarbij horende verplichte verzekering via Arena bedraagt € 35,00 per kalender jaar voor wedstrijd schaatsers en € 10,00 voor recreanten.

Deelname aan de zondag-trainingen :
De trainingen op zondag zijn alleen toegankelijk voor schaatsers die aan de voorwaarden voldoen. Deze voorwaarde zijn: Leeftijd van Junior D en geldende StarClass Limiet kunnen schaatsen. Oudere deelnemers worden toegelaten na overleg met de trainer. 

Deelname aan de trainingen voor NIET-leden.
Niet-leden kunnen enkel deelnemen aan de trainingen mits toelating van de trainers.

↖ Club

Verhuur materialen

Beginnende schaatsers kunnen schaatsen en schoenen huren :

Huur schoenen + messen € 60 / seizoen € 3 / beurt
Huur schoenen € 50 / seizoen € 2,5 / beurt
Huur messen € 36 / seizoen € 2,5 / beurt

Kalender

Contact

IJSSCHAATSCLUB "DE SCHAVERDIJN" SHORTTRACK v.z.w.

 

Website: www.ydshasselt.be
Mail: secretary.yds.hasselt@gmail.com
Ondernemingsnummer: 462.742.557  
Adres: Zavelvennestraat 164, 3500 Hasselt
Correspondentie-adres: Grootveldstraat 2b, 3471 Hoeleden  
IBAN: BE02 0682 4833 1040  
BIC: GKCC BE BB  
Bank: Dexia Bank Belgium  

 

Powered by CouchCMS